Uchwała nr 14/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

26 stycznia 2005

Zarząd PZG postanowił upoważnić agencję SMS do negocjacji z polami golfowymi – kandydatami do organizacji turniejów PZG i upoważnił Prezesa Piotra Mondalskiego do podpisania odpowiedniego pełnomocnictwa dla agencji SMS w tym zakresie.