Uchwała nr 13/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

26 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza skład osobowy Komisji Sędziowskiej. Dokument stanowi załącznik do uchwały.