Uchwała nr 12/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza Regulamin Komisji Sędziowskiej. Dokument stanowi załącznik do uchwały.