Uchwała nr 11/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

W związku z wystąpieniem z Polskiego Związku Golfa Klubu IGC 2000 Binowo Park, Zarząd PZG skreśla IGC 2000 Binowo Park z listy członków Polskiego Związku Golfa. Pismo o wystąpieniu z Polskiego Związku Golfa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.