Uchwała nr 10/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza skład osobowy kadry narodowej juniorów na pierwsze zgrupowanie w dniach 25-28 marca 2005. Dokument stanowi załącznik do uchwały.