Uchwała nr 08/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd zatwierdza dokument „Warunki dla zawodników nominowanych do kadry narodowej juniorów. Dokument stanowi załącznik do uchwały.