Uchwała nr 06/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza harmonogram ,,Turnieje międzynarodowe dla reprezentantów PZG”. Dokument stanowi załącznik do uchwały.