Uchwała nr 05/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza Skład Komisji Sportowej w 2005 r. Dokument stanowi załącznik do uchwały.