Uchwała nr 04/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza dokument „Koncepcja szkolenia juniorów 2005-2010″. Dokument stanowi załącznik do uchwały.