Uchwała nr 03/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza system wyłonienia reprezentacji juniorów na zawody EGA Challenge Boys Trophy 2005. Dokument stanowi załącznik do uchwały.