Uchwała nr 02/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Zarząd PZG zatwierdza kryteria nominacji do kadry narodowej Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dokument stanowi załącznik do uchwały.