Uchwała nr 01/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 stycznia 2005

Decyzja o podjęciu rozmów z SMS była podyktowana przede wszystkim dobra oceną zarządu wykonania przez SMS umowy o opracowanie Programu Promocji Golfa oraz umowy o wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej. Pozostałe dwie agencje wybrano, kierując się ich renomą, potwierdzoną m.in. przez niektórych partnerów sponsorskich PZG. Zapytanie ofertowe wymagało od oferentów spełnienia warunków zakresu rzeczowego wykonania umowy podyktowanych przez Zarząd PZG. W wyniku oceny nadesłanych ofert, Zarząd, po konsultacjach i głosowaniu przeprowadzonym drogą elektroniczną, postanowił wybrać ofertę Smart Marketing Solutions jako najbardziej korzystną finansowo i rzeczowo dla Polskiego Związku Golfa. Zarząd upoważnił Prezesa Piotra Mondalskiego, Wiceprezesa Lecha Gąseckiego i Skarbnika, Członka Zarządu Henryka Przybylskiego do zawarcia umowy ze Smart Marketing Solutions. Uchwała podjęta drogą elektroniczną w dniu 22 grudnia 2004 r. Podpisy złożone w dniu 13 stycznia 2005 na posiedzeniu Zarządu.