Uchwała nr 46/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

15 grudnia 2004

Zarząd PZG przyjął informację o wynikach testów oprogramowania Systemu Centralnego i Turniejowego, przeprowadzonych przez przedstawicieli Laser i Sekretarza PZG. Zarząd zatwierdził zmiany funkcjonalne zgłoszone do oprogramowania przez Sekretarza PZG i upoważnił Prezesa do zawarcia stosownego aneksu z Laser S.A., uwzględniającego wykonanie tych zmian.