Uchwała nr 45/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

15 grudnia 2004

Zarząd PZG zatwierdza dokument opisujący zasady zarządzania wydatkami w PZG (delegacje służbowe, telefony). Dokument stanowi załącznik do uchwały.