Uchwała nr 44/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

15 grudnia 2004

Zarząd PZG zleca nadzór nad pracami Komisji Sędziowskiej Wiceprezesowi Zarządu Lechowi Gąseckiemu.