Uchwała nr 43/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

15 grudnia 2004

Zarząd PZG zleca nadzór nad pracami komisji Handikapowo-Technicznej Członkowi Zarządu Grzegorzowi Gawrońskiemu.