Uchwała nr 42/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 listopada 2004

Zarząd uchwalił, że kwota dotacji celowej z Polskiej Konfederacji Sportu na rok 2005 zostanie przeznaczona na realizację programu szkolenia juniorów za 2005 r.