Uchwała nr 41/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 listopada 2004

1.Zarząd PZG zatwierdza nowe logo PZG oraz uruchomienie dalszych prac związanych z Systemem Identyfikacji Wizualnej.

2.Zarząd PZG zatwierdza umowę o przygotowanie i prowadzenie serwisu internetowego PZG przez Agencję Smart Marketing Solutions i upoważnia Prezesa PZG do podpisania umowy w imieniu PZG.