Uchwała nr 40/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 listopada 2004

Zarząd PZG postanowił uchylić uchwałę PZG nr 32/04 z dnia 4.08.2004 w części dotyczącej powołania Komisji Wizerunku i Promocji i jej Przewodniczącego.

Nadzór nad promocją i marketingiem PZG powierza Prezesowi PZG Piotrowi Mondalskiemu.