Uchwała nr 37A/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

27 października 2004

Zarząd PZG postanowił uchylić uchwałę Nr 3/04 z dnia 28.01.2004 dotyczącą opłat za uczestnictwo w turniejach PZG i przyjąć do dalszego opracowania dokument ,,Warunki Organizacji Turniejów PZG”, przedstawiony przez Prezesa Zarządu PZG, Piotra Mondalskiego na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.10.2004.