Uchwała nr 37/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

28 sierpnia 2004

Zarząd Polskiego Związku Golfa wyraził zgodę na uiszczenie przez Golf Club Bytkowo Country Poznań opłaty wpisowej w ratach miesięcznych po 1000 zł.