Uchwała nr 36/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

28 sierpnia 2004

Zarząd Polskiego Związku Golfa zobowiązał przewodniczącego Komisji Sportowej do opracowania umowy o organizację i przeprowadzenie turniejów, które odbywać się będą pod patronatem PZG, opracowania regulaminów dla tych turniejów oraz zaproponowania terminów ich rozgrywania.