Uchwała nr 34/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

28 sierpnia 2004

Zarząd Polskiego Związku Golfa upoważnia Prezesa do kontynuacji rozmów z kandydatem na Sekretarza PZG i negocjacji wysokości wynagrodzenia.