Uchwała nr 31/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

4 sierpnia 2004

Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Rosa Golf Club w poczet członków PZG.