Uchwała nr 30/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

4 sierpnia 2004

Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Golf Club Bytkowo w poczet członków PZG.