Uchwała nr 29/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

31 lipca 2004

Na podstawie par.28 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Golfa, na wniosek Prezesa Zarządu PZG Piotra Mondalskiego, Zarząd jednogłośnie wybrał na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Lecha Gąseckiego, zaś na stanowisko Skarbnika Henryka Przybylskiego.