Zasady powoływania kadry narodowej PZG

Kadra narodowa Polskiego Związku Golfa na 2017 r. zostaje powołana w następujących kategoriach wiekowych i grupach szkoleniowych:

1. Kadra Pro  – mężczyzn i kobiet
2. Kadra Seniorów A, B i C – mężczyzn i kobiet
3. Kadra Juniorów do 18 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców
4. Kadra Juniorów do 17 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców
5. Kadra Juniorów do 16 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców
6. Kadra Juniorów Młodszych do 15 lat A, B i C -  dziewcząt i chłopców
7. Kadra Juniorów Młodszych do 14 lat A, B i C – dziewcząt i chłopców

Do każdej grupy szkoleniowej kadry (A,B,C) może wejść maksymalnie 6 zawodników, co oznacza, że w ramach jednej kategorii wiekowej może zostać przydzielonych łącznie 18 zawodników (6x A, 6x B, 6x C).

Zgodnie z „Regulaminem powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasadami i warunkami reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”, zawodnicy powoływani są do kadry narodowej przez Zarząd PZG w drodze uchwały, na wniosek trenera głównego kadry narodowej, w oparciu o następujące kryteria:

  • a)        Wyniki uzyskane we wcześniejszych latach w turniejach krajowych i międzynarodowych;
  • b)       Wyniki aktualnych badań lekarskich;
  • c)        Aktualny handicap;
  • d)        Punkty uzyskane w  Oficjalnym Światowym Rankingu Golfa (OWGR);
  • e)        Punkty uzyskane w Światowym Rankingu Golfa Amatorskiego (WAGR);
  • f)        Punkty uzyskane w Rankingu PZG.

Do kadry narodowej mogą być powoływani wyłącznie zawodnicy obywatelstwa polskiego i posiadający aktualną licencję sportową PZG (kartę handicapową), posiadający aktualne badania lekarskie i akceptujący treść Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Kryteria powoływania do poszczególnych grup szkoleniowych kadry narodowej są następujące:

Kadra Pro – Mężczyzn

Rekomendacja Trenera Kadry

Kadra Pro – Kobiet 

Rekomendacja Trenera Kadry

Kadra Seniorów – Mężczyzn 

Grupa szkoleniowa
Miejsce w rankingu
Inne
Kadra A
WAGR 1 - 1000
-
Kadra B
WAGR 1001 - 2000
-
Kadra C
WAGR 2001 - 3000
Rekomendacja trenera kadry/ Kadra akademicka/liga uniwersytecka

Kadra Seniorów – Kobiet 
Grupa szkoleniowa
Miejsce w rankingu
Inne
Kadra A
WAGR 1 - 1000
-
Kadra B
WAGR 1001 - 2000
-
Kadra C
WAGR 2001 - 3000
Rekomendacja trenera kadry

Kadra Juniorzy (do 18 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +2 w turniejach MP lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +5 w turniejach MP lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +8 w turniejach MP lub WAGR

Kadra Juniorki (do 18 lat) 

Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +4 w turniejach MP lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +8 w turniejach MP lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +12 w turniejach MP lub WAGR

Kadra Juniorzy (do 17 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +4 w turniejach MP lub WAGR;I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +7 w turniejach MP, WAGR lub JT
Kadra C
3 rundy poniżej +10 w turniejach MP, WAGR lub JT

Kadra Juniorki (do 17 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +6 w turniejach MP lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +10 w turniejach MP, WAGR lub JT
Kadra C
3 rundy poniżej +14 w turniejach MP, WAGR lub JT

Kadra Juniorzy (do 16 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +6 w turniejach OOM, MP lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +9 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorki (do 16 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +8 w turniejach OOM, MP lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +16 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorzy młodsi (do 15 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +9 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +15 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorki młodsze (do 15 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +11 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +15 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +19 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorzy młodsi (do 14 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +12 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +16 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +20 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorki młodsze (do 14 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +14 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +18 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR
Kadra C
3 rundy poniżej +22 w turniejach OOM, MP, JT lub WAGR

Kadra Juniorzy młodsi (do 13 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +12 w turniejach MPJ lub JT; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +16 w turniejach MPJ lub JT
Kadra C
3 rundy poniżej +20 w turniejach MPJ lub JT

Kadra Juniorki młodsze (do 13 lat) 
Grupa szkoleniowa
Wynik kwalifikacyjny
Kadra A
3 rundy poniżej +12 w turniejach MPJ lub JT; I miejsce w mistrzostwach narodowych federacji EGA
Kadra B
3 rundy poniżej +16 w turniejach MPJ lub JT
Kadra C
3 rundy poniżej +20 w turniejach MPJ lub JT