Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2018

Informacje na rok 2018 zostaną wkrótce opublikowane.

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2018 – seniorzy

[table id=81 /

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2018 - juniorzy

[table id=82 /