Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2018

Informacje na rok 2019 zostaną opublikowane w styczniu 2019.

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2019 – seniorzy

[table id=81 /

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2019 - juniorzy

[table id=82 /