Decyzje

Z dniem 1 stycznia 2016 roku,  kolejnej modyfikacji uległy decyzje związane  z  interpretacją reguł. Zmiany reguł dokonywane są w cyklu czteroletnim, natomiast “Decisions on the Rules of Golf” zmieniają się co dwa lata. Sama istota decyzji polega na precyzyjnym wyjaśnianiu brzmienia i działania reguł wraz z ich interpretacją w określonych sytuacjach na polu golfowym.

Książka ta, obok „Reguł Gry w Golfa”, jest niezbędna przede wszystkim sędziom golfowym. Pomaga ona w szybkiej i samodzielnej interpretacji reguł w sytuacjach typowych (np. wyjaśnienie „wiadome i w zasadzie pewne”) czy nietypowych i rzadko spotykanych (np. spotkanie węża, który leży obok piłki).

Wszystkie zmiany wprowadzone w decyzjach od początku 2016 roku, można podzielić na trzy grupy:
- związane ze zmianą reguł
- zmiany interpretacji reguł
- nowe decyzje

Polska wersja reguł jest w opracowaniu. Obecnie zapraszamy na stronę The R&A, gdzie w dziale reguł znajdują się odnośniki do odpowiednich decyzji: http://www.randa.org/RulesEquipment/Rules/2016-Rules-Updates.

0000066_decisions-on-the-rules-of-golf-2016-2017_550