Informacje

Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG. Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach z serii Citi Handlowy Polish Championships oraz innych zawodach spełniających kryteria formalne określone w regulaminie.

Od sezonu 2018 nastąpiły zmiany w Rankingu Polskiego Związku Golfa dotyczące przyznawania kategorii rankingowych turniejów (seniorskich, kobiecych i juniorskich), wszystkie turnieje uwzględnione w rankingu WAGR otrzymują kategorię SUPER oraz wprowadzono klasyfikację mistrzowską mężczyzn i kobiet.

Kategorie rankingowe zostały przyznane poszczególnym turniejom na podstawie zobiektywizowanego narzędzia analitycznego, opartego o ocenę zawodów rozgrywanych w poprzednim sezonie, na podstawie pkt. stableford brutto oraz parametrów slope rating i course rating pola golfowego, na którym odbywała się dana impreza.

ZAWODY RANKINGOWE

Do Rankingu PZG zaliczane są wyłącznie turnieje, które są rozgrywane zgodnie z następującymi zasadami:
– w formacie stroke play brutto, nie może być stosowany mulligan i inne zasady gry zniekształcające wynik,
– zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd.,
– pod nadzorem sędziego z aktualną licencją PZG,
– w terminie od 1 kwietnia do rundy treningowej PZG Masters,
– na polu 18-dołkowym lub 9-dołkowym.

Istotną informacją z punktu widzenia zawodników jest, że od tego sezonu wszystkie turnieje zaliczane do Światowego Rankingu Amatorów WAGR otrzymują kategorie SUPER.

W tym sezonie zostaną rozegrane turnieje seniorskie o następujących kategoriach:

 • SUPER – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają przynajmniej 3000 pkt. rankingowych,
 • I kategoria rankingowa – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają od 1800 do 2999 pkt. rankingowych,
 • II kategoria rankingowa – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają od 1300 do 1799 pkt. rankingowych,
 • III kategoria rankingowa – turnieje trwające 1 dzień, które uzyskają ponad 1300 pkt. rankingowych
 • IV kategoria rankingowa – turnieje trwające 1 dzień lub więcej, które uzyskają od 900 do 1299 pkt. rankingowych

Natomiast klasyfikacja turniejów kobiecych i juniorskich przedstawia się następująco:

 • SUPER – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają przynajmniej 1800 pkt. rankingowych
 • I rankingowa– turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają od 1000 do 1800 pkt. rankingowych
 • II rankingowa– turnieje trwające 1 dzień lub więcej, które uzyskają od 500 do 999 pkt. rankingowych
 • III rankingowa– pozostałe turnieje

Ostateczna klasyfikacja rankingowa za dany sezon zostanie ogłoszona ostatniego dnia turnieju PZG Masters. Zwycięzca danej klasyfikacji rankingowej otrzymuje Puchar Polski.

Ranking podzielony został na trzy główne grupy: seniorską i juniorską, które dzielą się dalej na kategorie wiekowe, oraz grupę open z podziałem na płeć (klasyfikacje mistrzowskie).

GRUPA SENIORSKA

Grupa ta została podzielona na następujące kategorie wiekowe: młodzieżowców; mid-amatorów, seniorów, masters senior.

Do klasyfikacji Klubowego Pucharu Polski wliczane są punkty zdobywane przez zawodników zrzeszonych w danym klubie. Pod uwagę branych będzie pięć najlepszych wyników uzyskanych przez zawodników w seniorskich turniejach rankingowych oraz PZG Masters. Dodatkowo zaliczane są punkty uzyskane w klubowych mistrzostwach Polski oraz przez zawodników w kategoriach juniorskich uczestniczących we wszystkich Turniejach Mistrzowskich PZG, z wyłączeniem mistrzostw Polski juniorów i mistrzostw Polski HCP.

GRUPA JUNIORSKA

Juniorem jest zawodnik urodzony po 1999 r., czyli golfista do 18 roku życia (liczone rocznikowo, nie według miesiąca urodzenia). Grupa juniorska została podzielona na następujące kategorie: juniorzy/juniorki (urodzeni w 2000-2002), junior młodszy/juniorka młodsza (ur. w latach 2003-2005), młodzicy/młodziczki (ur. 2006-2007), dzieci chłopcy/dzieci dziewczynki (urodzonych w 2008 lub później).

Podobnie jak w przypadku grupy seniorskiej punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach rankingowych. Do klasyfikacji generalnej zaliczonych zostanie pięć najlepszych wyników z serii zasadniczej oraz rezultat uzyskany w Mistrzostwach Polski Juniorów.

Klubowy Puchar Polski Juniorów – do tej kategorii rankingowej zaliczane będą wyniki uzyskiwane przez wszystkich juniorów reprezentujących dany klub, którzy grali w przynajmniej dwóch turniejach rankingowych w trakcie sezonu.

Pod uwagę będą brane starty w następujących imprezach:

 • turnieje juniorskie
 • Mistrzostwa Regionów
 • Mistrzostwa Polski Match Play, Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Kobiet,
 • oraz PZG Masters.

GRUPA OPEN

Na grupe Open składać się będzie klasyfikacja mistrzowska mężczyzn i kobiet, które zastąpią dotychczasowe klasyfikacje główne.Zaliczać się do nich będą cztery turnieje z cyklu mistrzostw Polski: MP Match Play, MP Kobiet, MP Mężczyzn oraz PZG Masters. Klasyfikacje obejmują wszystkie kategorie wiekowe.