Władze

Zarząd

Marek Michałowski (prezes@pzgolf.pl)

Prezes Zarządu, sprawy organizacyjne

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimex SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W latach 1998-2009 dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimex SA, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Głównej BCC.Członek klubu golfowego First Warsaw Golf & Country Club.

Galeria:

 

Jacek Socha (finanse@pzgolf.pl)

Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik PZG

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1991 r. studia w Instytucie Rynku Kapitałowego przy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1994 – 2004 zajmował stanowisko przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004-2005 Minister Skarbu Państwa. W swojej karierze zawodowej był m.in. członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Obecnie jest partnerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers i wiceprezesem tej firmy w Polsce. Jako golfista reprezentuje Sobienie Królewskie Golf & Country Club.

Galeria:

 

Janusz Sikora (sport@pzgolf.pl)

Wiceprezes ds. sportowych

Absolwent kierunku handel zagraniczny Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1986 – 1997 radca olsztyńskiego oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego; w latach 1992 – 2012  dyrektor olsztyńskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. Citi Handlowy. Od 1994 do 2012 roku członek  Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klub Biznesu. Od 1995 roku członek Stowarzyszenia Mazury Golf and Country Club, którego był prezesem w latach 2005-2010. Obecnie właściciel firmy JHS oraz członek RN TFI OSTOJA. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W golfa grają również syn Witold i wnuk Jan.

Galeria:

Grzegorz Puszkarski (org@pzgolf.pl)

Prezes ds. prawnych i sędziowskich

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Aktualnie wykonuje zawód adwokata. Od 2002 roku aktywny przedsiębiorca.  Z zamiłowania golfista, wieloletni prezes Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego (obecnie wiceprezes). Jeden z inicjatorów budowy pierwszego w Polsce publicznego pola golfowego w Lublinie.

 

Galeria:

Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny PZG: Bartłomiej Chełmecki (sekretarz@pzgolf.pl)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Gilbert Heith (komisjarewizyjna@pzgolf.pl)
Wiceprzewodniczący: Jerzy Burdzy
Sekretarz: Mikołaj Wojnowski

Komisja Dyscyplinarno – Regulaminowa

Przewodniczący: Eligiusz Krześniak
Zastępca przewodniczącego: Henryk Przybylski
Sekretarz: Janusz Antoni Kazberuk

Komisja Golfa Kobiecego

Przewodnicząca: Brygida Morańska (kgk@pzgolf.pl)
Członkinie: Barbara Bobińska, Marzena Gradecka, Iga Józefiak, Beata Szmidt, Bożena Kowalczykowska, Ewa Geritz

Komisja Kalibracyjno – Handicapowa

Przewodniczący: Tadeusz Grodziński (kalibracja@pzgolf.pl)
Wiceprzewodniczący: Dariusz Okrasa
Członkowie: Artur Krajewski, Radosław Frańczak, Sławomir Piński, Janusz Mojsiewicz

Komisja Sędziowska

Przewodniczący: Krzysztof Góra (rules@pzgolf.pl)
Członkowie: Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Pulsakowski