Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów

medium_Organizacje Polskie Stowarzyszenie G

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów powstało w maju 2004 roku. Zrzesza osoby zawodowo zajmują się intensywnie użytkowanymi trawnikami, ze szczególnym uwzględnieniem pól golfowych. Stowarzyszenie działa w zakresie organizacji różnorodnych imprez golfowych i zawodowych. Dzięki posiadanej osobowości prawnej współpracuje z najważniejszymi organizacjami o podobnym charakterze z całego świata, a w szczególności z Golf Course Superintendents Association of America.

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów stawia przed sobą następujące cele:
- integracja środowiska greenkeeperów i superintendentów,
- ułatwienie dostępu do najnowszej wiedzy światowej,
- ułatwienie wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy polskimi greenkeeperami,
- organizacja konferencji i szkoleń tematycznych,
- stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- włączenie się w międzynarodowe organizacje zrzeszające greenkeeperów FEGGA,
- stworzenie możliwości edukacji z ukierunkowaniem na greenkeeping,
- zapoczątkowanie badań naukowych z uwzględnieniem polskiej specyfiki IHAR Radzików,
- współpracę z Polskim Związkiem Golfa, PGA Polska i innymi organizacjami w zakresie promocji golfa, jako czynnej formy wypoczynku.

W listopadzie 2011 r. Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów zostało członkiem wspierającym Polskiego Związku Golfa.

Informacje:

Dane kontaktowe:13-100 Nidzica; ul. Kopernika 3/8
Tel.+48 661-296-796
Strona internetowa:www.golfpsg.org/
E-mail:psg.prezes@gmail.com
Galeria: