Morski Klub Golfowy

vistal

Głównymi celami klubu jest promocja golfa, zwłaszcza wśród juniorów i kreowanie go jako sportu dla wszystkich. Aby aktywizować młodzież i popularyzować golf, Vista Golf Club realizuje wiele zajęć sportowych, imprez o charakterze zarówno sportowo-rekreacyjnym jak i kulturalnym. Ponadto stowarzyszenie stwarza możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach oraz działa na rzecz promocji młodych, utalentowanych sportowców.

Informacje:

Dane kontaktowe:ul. Czechosłowacka 3 81-969 Gdynia
Tel.+48 608 662 608
Strona internetowa:www.vistalgolfclub.pl/
E-mail:biuro@vistalgolfclub.pl
Zarząd: Stanisław Gutteter
Kapitan: Ryszard Matyka
Komisja HCP: Marek Aleksander Salomon
Rok utworzenia: 2010
Obiekt: Tokary Golf sp. z o. o.

Mapa:

Galeria: