Klub Golfowy Komorów

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Sportowego „Klub Golfowy Komorów” zrodziła się w 2008 roku – wtedy powstały plany zagospodarowania leżących wokół Komorowa terenów i zbudowania tam taniego gminnego pola golfowego we współpracy z samorządem i Polskim Związkiem Golfa.

Celem stowarzyszenia jest popularyzacja tego sportu przez organizowanie pierwszych kroków golfowych, prowadzenie nauki przepisów i etykiety, spotkania na polach golfowych, a dalej przełamanie stereotypów o elitarności i wysokich kosztach uprawiania golfa. Cele realizowane są obecnie na reaktywowanym driving range’u w Nadarzynie we współpracy z właścicielem Centrum Mody.

Klub zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia inicjatywy, jaką jest zbudowanie gminnego taniego pola golfowego siłami społecznymi.

Informacje:

Dane kontaktowe:Al. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
Strona internetowa:www.golfkomorow.pl
E-mail:zarzad@golfkomorow.pl
Zarząd: Prezes Jarosław Osiak, wiceprezesi: Marek Cyliński, Andrzej Kużela, Andrzej Jarzyński, Włodzimierz Chlewicki
Kapitan: Andrzej Kużela
Komisja HCP: przewodniczący Piotr Surowiec, członkowie: Zbigniew Jasiński, Andrzej Kużela
Rok utworzenia: 2010
Obiekt:

Mapa: