Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie

logo GKGZ

Gorzowski Klub Golfowy jest klubem miejskim o charakterze otwartym, ukierunkowanym na działalność w zakresie popularyzacji golfa w regionie z nastawieniem na kształcenie młodzieży. Główne cele to: podjęcie działań i wspieranie inicjatywy budowy miejskiego pola golfowego w Gorzowie Wlkp., podjecie działań w celu uruchomienia systemu kształcenia młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego, budowa szerokiej reprezentacji klubu w celu przygotowania do udziału w turniejach rangi krajowej i europejskiej. Popularyzacja golfa jako sport dla każdego.

Informacje:

Dane kontaktowe:ul. Śląska 52, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.+48 603 630 710
Strona internetowa:www.golfzawarcie.pl
E-mail:biuro@golfzawarcie.pl
Zarząd: Waldemar Brzeziński - Prezes Zarządu, Tomasz Utrata, Maciej Klofta, Witold Siwko, Danuta Freiherr, Tomasz Mazur
Kapitan: Jacek Uchański
Komisja HCP: Witold Siwko, Karolina Czabara
Rok utworzenia: 2008
Obiekt: Pole Golfowe Zawarcie

Mapa:

Galeria: