Golf Park Józefów

logo GPJ

Cele klubu Golf Park Józefów to:
- propagowanie gry w golfa, jako dyscypliny sportowej
- propagowanie gry w golfa, jako sposobu spędzania wolnego czasu i podnoszenia sprawności fizycznej oraz intelektualnej człowieka
- krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa,
- organizowanie zawodów golfowych.

Informacje:

Dane kontaktowe:Ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów
Tel.22 778 30 90
Strona internetowa:www.golfparkjozefow.pl
E-mail:golf@holiday.aquila.pl
Zarząd: "Marcin Górzyński - prezes, Danuta Śmietanka - skarbnik, Piotr Misiewicz - sekretarz"
Kapitan: Jakub Grzesiuk
Komisja HCP: Piotr Misiewicz, Kamil Chojnicki, Jakub Ufnal
Rok utworzenia: 2012
Obiekt: Golf Park Józefów

Mapa:

Galeria: