Zielona Karta PZG

Zielona Karta PZG jest dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności golfowe, a tym samym uprawniającym do gry na polach golfowych w całej Polsce i udziału w turniejach dla początkujących.

gc

Jak zdobyć Zieloną Kartę

Aby zdobyć Zieloną Kartę PZG trzeba zdać egzamin, składający się z dwóch części: teorii oraz praktyki. Poniżej znajduje się zakres szkoleniowy, który powinien być realizowany podczas kursu na Zieloną Kartę oraz lista wymagań egzaminacyjnych.

Program szkoleniowy PGA Polska na Zieloną Kartę

Zakres obowiązkowych reguł:
Definicje

 • Tee
 • Fairway
 • Green
 • Rough, semi-rough, heavy-rough
 • Hazardy (bunkier, przeszkody wodne)
 • Tymczasowa woda
 • Teren w naprawie
 • Out of bounds

Oznakowanie pola

 • Żółte paliki
 • Czerwone paliki
 • Białe paliki
 • Niebieskie paliki
 • Niebiesko-białe paliki

Hazardy

 • Bunkier
 • Przeszkoda wodna
 • Gra z przeszkody wodnej
 • 2 opcje z uderzeniem karnym
 • Procedura (wyznaczanie punktu, upuszczanie)
 • Boczna przeszkoda wodna
 • Gra z bocznej przeszkody wodnej
 • 4 opcje z uderzeniem karnym
 • Procedura (wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Piłka zagubiona / Out of bounds

 • Piłka prowizoryczna
 • Czas poszukiwania
 • Procedura (wyznaczanie miejsca poprzedniego uderzenia, upuszczanie)

Wypełnianie karty wyników

 • Markowanie
 • Wypełnianie
 • Podpisy
 • Zdawanie

Piłka niemożliwa do zagrania

 • 3 opcje z uderzeniem karnym
 • Procedura (markowanie, wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Teren w naprawie / Przypadkowa woda

 • Procedura (markowanie, wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Reguły na greenie

 • Wyciąganie / wkładanie / przytrzymywanie flagi
 • Markowanie piłki
 • Kolejność gry
 • Tempo gry

Formaty Gry

 • Strokeplay – liczenie wyniku
 • Stableford – liczenie punktów
 • Matchplay – wynik meczu
 • System handicapowy (brutto / netto)

Zakres obowiązkowej etykiety:
Bezpieczeństwo gry

 • Wykonywanie próbnych zamachów w kierunku innych graczy
 • Wykonywanie zamachów w obecności innych graczy
 • Upewnienie się, że gracze są poza zasięgiem
 • FORE! (kiedy krzyczeć i jak reagować)
 • Kamienie w bunkrach

Dbałość o pole

 • Naprawianie divotów
 • Naprawianie pitchmarków
 • Grabienie bunkrów
 • Niezaśmiecanie pola
 • Wkładanie flagi

Tempo gry

 • Przygotowanie na pierwszym tee
 • Przygotowanie do uderzenia
 • Umiejscowienie torby golfowej w kierunku następnego tee
 • Nadążanie za grupą poprzedzającą
 • Przepuszczanie graczy szybciej grających

Uprzejmość wobec innych

 • Cisza w momencie uderzania przez innych graczy
 • Nie komentowanie gry innych zawodników
 • Nie udzielanie porad / nie pouczanie
 • Odpowiednie słownictwo
 • Kultura osobista

Minimalny program nauczania:
Putting

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Czytanie Greenów

Chipping

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Dobór różnych kijów

Pitching

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Dobór różnych kijów

Uderzenia z bunkrów

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach

Pełne strzały

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Uderzanie różnymi ironami

Sugerowany czas trwania kursu to łącznie 10 godzin – 5 spotkań po 2 godziny w odstępach minimum tygodniowych, z wyraźnym uzasadnieniem treningu w zakresie własnym między kolejnymi spotkaniami.

Wymagania egzaminacyjne na Zieloną Kartę PZG
Część I – Teoria
Egzamin składa się z 30 pytań (20 Reguły Golfa i 10 Etykieta Golfa) i powinien zawierać następujące elementy:

 • Bezpieczeństwo gry (3 pytania)
 • Dbałość o pole (3 pytania)
 • Tempo gry (2 pytania)
 • Uprzejmość wobec innych graczy (2 pytania)
 • Definicje (3 pytania)
 • Oznakowanie pola (3 pytania)
 • Hazardy (5 pytań)
 • Piłka zagubiona / Out of bounds (3 pytania)
 • Wypełnianie karty wyników (2 pytania)
 • Piłka niemożliwa do zagrania (1 pytanie)
 • Teren w naprawie (1 pytanie)
 • Reguły na greenie (2 pytania)

Egzamin powinien być przeprowadzony w formie pisemnej i wymagane jest uzyskanie 25 z 30 punktów.

Część II – Praktyka

 • Gra – w zależności od obiektu, na którym przeprowadzany jest egzamin, należy rozegrać co najmniej 3 dołki i uzyskać wynik podwójny par lub lepiej (np. na dołkach par 3 należy uzyskać wynik 6 lub lepiej) na co najmniej 2 dołkach. Trener może modyfikować wynik, który należy uzyskać w zależności od warunków, w których odbywa się egzamin (trudność pola, warunki atmosferyczne, gra pod presją).
 • Uderzenie z bunkra – 5 uderzeń, przynajmniej dwie piłki muszą wyjść z bunkra na green;
 • Chipping – przynajmniej 3 z 5 uderzeń w okolicy dołka (do 5 m);
 • Putting – należy puttować z 4 różnych pozycji i odległości, nie bliżej niż 5 m od dołka i nie dalej niż 20 m. Suma uderzeń powinna być nie większa niż 14.

Do zdania egzaminu praktycznego wymagane jest zaliczenie gry oraz dwóch z trzech pozostałych testów (uderzenie z bunkra, chipping lub putting).