Karta HCP PZG – licencja zawodnicza

Karta HCP jest honorowanym na całym świecie świadectwem aktualnych umiejętności golfowych i zarazem dowodem osiągnięcia przez golfistę zaawansowanego poziomu. Posiadanie Karty HCP upoważnia do udziału w turniejach dla zaawansowanych organizowanych na całym świecie.

Karta HCP PZG wydawana jest przez Polski Związek Golfa za pośrednictwem klubów golfowych należących do PZG. Warunkiem podstawowym otrzymania karty jest przynależność do wybranego przez siebie klubu należącego do PZG.

Karta HCP PZG jest przeznaczona dla osób posiadających handicap 54 lub niższy. Uprawnia do udziału w turniejach golfowych, w których wymagane jest posiadanie oficjalnego handicapu, w tym w turniejach mistrzowskich PZG oraz umożliwia grę na polach golfowych za granicą. Ważność karty HCP PZG upływa 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Posiadacz karty HCP jest członkiem PZG w danym sezonie golfowym.

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

- junior/juniorka do lat 18 (osoba która nie ukończyła 18 lat na dzień 1 stycznia danego roku) – 20 zł

- młodzież do lat 25 (osoba która nie ukończyła 25 lat na dzień 1 stycznia danego roku) – 40 zł

- osoby powyżej 25 lat – 150 zł

karty_2017_hcp_karta