Reguły gry w golfa 2019

7.2 Jak zidentyfikować piłkę

Leżąca piłka gracza może być zidentyfikowana na jeden z następujących sposobów:

  • Przez gracza lub kogokolwiek widzącego piłkę w spoczynku w miejscu, w którym jest wiadome, że to może być piłka gracza.
  • Przez zobaczenie znaku identyfikującego na piłce (reguła 6.3a).
  • Przez znalezienie piłki tej samej marki, modelu, numeru i warunku, że piłka gracza jest w obszarze, w którym piłka gracza powinna się znajdować, (ale nie dotyczy to sytuacji, gdy identyczna piłka znajdzie się w tym samym obszarze i nie ma możliwości rozpoznania, która z nich jest piłką gracza).

Jeżeli prowizoryczna piłka gracza nie może być odróżniona od oryginalnej piłki, zob. reguła 18.3c(2).