Reguły gry w golfa 2019

6.3 Piłka używana podczas rozgrywania dołka

Cel: Rozgrywanie dołka polega na wykonywaniu kolejnych uderzeń piłką od obszaru tee aż do putting greenu a następnie wbicie jej do dołka. Po wyjściu z tee, zazwyczaj wymaga się od Ciebie, abyś dołek grał tą samą piłką aż do zakończenia dołka. Otrzymasz karę za wykonanie uderzenia niewłaściwą piłką lub piłką zastąpioną, gdy zastąpienie nie było dozwolone przez reguły.

a. Ukończenie dołka tą samą piłką, która została zagrana z obszaru tee.

Gracz może grać dowolną zatwierdzoną piłką, kiedy rozpoczyna dołek z obszaru tee i może zmieniać piłki pomiędzy dołkami.

Gracz musi umieścić w dołku tę samą piłkę, którą rozpoczynał grę na dołku z obszaru tee, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

Na piłce, którą gracz będzie grał powinien umieścić znak identyfikujący (reguła 7.2).

 b. Zastąpienie inną piłką w czasie rozgrywania dołka

(1) Kiedy gracz może, a kiedy nie może zastąpić inną piłką. Zwykle reguły pozwalają na zastąpienie piłki na dołku przez inną piłkę, gdy piłka jest w grze, a inne nie:

 • Gdy gracz bierze uwolnienie zgodnie z regułą albo dropuje albo kładzie piłkę (na przykład, kiedy piłka nie chce pozostać w obszarze uwolnienia lub kiedy bierze uwolnienie na putting greenie), gracz może użyć albo piłki oryginalnej lub innej piłki (reguła 14.3a)
 • Gdy gracz gra ponownie z miejsca poprzedniego uderzenia, może użyć albo piłki oryginalnej albo innej piłki (reguła 14.6), i
 • Gdy gracz odkłada piłkę na miejsce, to nie może zastąpić piłki i musi użyć piłki oryginalnej, z pewnymi wyjątkami (reguła 14.2a).

(2) Zastąpiona piłka staje się piłką w grze. Kiedy gracz zastępuje piłkę w grze inną piłką (reguła 14.4):

 • Oryginalna piłka przestaje być piłką w grze, nawet kiedy leży na polu.
 • Stosuje się to nawet, jeżeli gracz:
 • Sposób, w jaki można naprawić błąd przed zagraniem zastąpioną piłką, zob. reguła 14.5.

Jeżeli oryginalna piłka gracza nie została znaleziona i gracz wprowadził inną piłkę do gry zgodnie z karą uderzenia i odległości (reguły 17.1d, 18.1, 18.2b i 19.2a) lub gdy dozwolone było zastosowanie reguły, kiedy było wiadomo lub w zasadzie pewne, co się zdarzyło z piłką (reguły 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e i 17.1c):

 • Gracz musi kontynuować grę piłką zastąpioną, i
 • Gracz nie może grać piłki oryginalnej nawet jeżeli znajdzie ją na polu przed upływem trzyminutowego okresu poszukiwań (reguła 18.2a(1)).

(3) Wykonanie uderzenia piłką niewłaściwie zastąpioną. Jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwie zastąpioną piłką:

Jeżeli wielokrotnie złamana reguła będzie wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

 c. Niewłaściwa piłka

(1) Wykonanie uderzenia niewłaściwą piłką. Gracz nie może wykonać uderzenia niewłaściwą piłką.

Wyjątek – Piłka poruszająca w wodzie: Nie ma kary, jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwą piłką, poruszającą się w wodzie w obszarze kary lub w tymczasowej wodzie:

 • Uderzenie nie liczy się, i
 • Gracz musi naprawić błąd zgodnie z regułami przez zagranie właściwej piłki z jej oryginalnego miejsca lub wziąć uwolnienie zgodnie z regułami.

Kara za zagranie niewłaściwą piłką niezgodnie z regułą 6.3c(1): kara główna.

W match play:

W stroke play, gracz musi naprawić błąd przez kontynuowanie gry piłką oryginalną tak jak leży lub wziąć uwolnienie zgodnie z regułami:

 • Uderzenie wykonane niewłaściwą piłką a także dowolna liczba uderzeń zanim błąd został naprawiony (licząc uderzenia wykonane i karne podczas grania tą piłką) nie liczą się do jego wyniku.
 • Jeżeli gracz nie skoryguje błędu przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek lub na ostatnim dołku rundy przed oddaniem karty wyników, gracz zostaje zdyskwalifikowany.

(2) Co zrobić, kiedy piłka gracza została zagrana przez innego gracza jako piłka niewłaściwa. Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza została zagrana przez innego gracza, jako niewłaściwa piłka, gracz musi odłożyć oryginalną piłkę lub inną piłkę na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2).

Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy została znaleziona piłka oryginalna.

d. Kiedy gracz może grać wieloma piłkami w tym samym czasie

Gracz może grać więcej niż jedną piłkę w tym samym czasie na dołku tylko wtedy, gdy: