Reguły gry w golfa 2019

5.3 Startowanie i kończenie rundy

a. Rozpoczęcie rundy

Rozpoczęcie rundy zaczyna się w momencie, gdy gracz wykonuje uderzenie po to, aby rozpocząć pierwszy dołek (reguła 6.1a).

Gracz musi wystartować o czasie (a nie wcześniej):

    • To oznacza, że gracz musi być gotowy do gry o czasie startu i w miejscu startu ustalonym przez Komitet.  
    • Czas startu ustalony przez Komitet traktowany jest jako czas dokładny (na przykład, 9:00 oznacza 9:00:00, a nie inny czas do 9:01).

Jeżeli czas startu jest opóźniony z jakiejś przyczyny (takiej jak pogoda, wolna gra innych grup, lub potrzebna jest interwencja sędziego), to nie ma złamania tej reguły, gdy gracz jest obecny i gotowy do gry, a grupa gracza jest gotowa do startu.

Kara za naruszenie reguły 5.3a: dyskwalifikacja, z wyjątkiem tych trzech przypadków: 

  • Wyjątek 1 – Gracz przybywa na miejsce startu, gotowy do gry, nie więcej niż pięć minut za późno: Gracz otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka.
  • Wyjątek 2 – Gracz startuje nie więcej niż pięć minut za wcześnie: Gracz otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka.
  • Wyjątek 3 – Komitet zdecydował, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły graczowi start o czasie: Nie ma złamania tej reguły i nie ma kary.

b. Kiedy runda się kończy

Runda gracza kończy się:

Reguły 21.1e, 21.2e, 21.3e i 23.3b (kiedy runda rozpoczyna się i kończy w innych formatach stroke play i w Four-Ball).