Reguły gry w golfa 2019

5.1 Znaczenie rundy

Runda” to 18 lub mniej dołków rozgrywanych w kolejności ustalonej przez Komitet. 

Gdy runda zakończy się remisem a gra będzie kontynuowana aż do momentu wyłonienia zwycięzcy: 

  • Przedłużanie zremisowanego meczu o kolejny dołek: to kontynuacja tej samej rundy, a nie nowa runda
  • Dogrywka w stroke play. To jest nowa runda.

 Gracz rozgrywa rundę od momentu rozpoczęcia aż do jej zakończenia (reguła 5.3), z wyjątkiem sytuacji, gdy gra zostaje przerwana zgodnie z regułą 5.7a.

 Gdy reguła dotyczy działań podjętych „w trakcie rundy”, wówczas nie obejmuje to przerwy w grze zgodnie z regułą 5.7a chyba, że reguła stanowi inaczej.