Reguły gry w golfa 2019

Reguła 20 - Rozwiązywanie problemów z regułami podczas rundy; Orzeczenia sędziego i Komitetu

Cel: Reguła 20 omawia, jak gracze powinni postępować podczas rundy, gdy mają wątpliwości związane z regułami oraz przedstawia procedury (które są inne w match play i w stroke play) w celu zabezpieczenia praw gracza do czasu otrzymania orzeczenia (decyzji) w późniejszym czasie.

Ta reguła omawia także rolę sędziów uprawnionych do decydowania o faktach i stosowania reguł. Orzeczenia sędziego lub Komitetu są wiążące dla wszystkich graczy.

Zobacz: